Relaxačno-zážitkový FIT pobyt
vo Village resort Hanuliak

Pripravili sme pre vás v spolupráci s CA Leitner Tour – fitness cvičiteľkou Danou Leitner a našim športovým manažérom Tomášom Stránskym špeciálny relaxačno – pohybový pobyt vo Village resort Hanuliak. V tomto balíku nájdete bohatý program zameraný na regeneráciu a zrelaxovanie tela. Počet rezervácií je obmedzený. 

353,-

cena balíka

Informácie a rezervácie na
+421 41 70 78 901-2
recepcia@resorthanuliak.sk

+421 911 623 322

info@leitnertour.sk

Pozor! Počet rezervácií je obmedzený na 15 miest.