PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie“) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“).
Na stiahnutie TU

Dokumenty:


Village Resort Hanuliak v Bělé hodnocení

 

Pobyt „VEĽKÁ NOC“ 2023

Veľkonočný pobyt v duchu ľudových tradícií